Jensma State te Augustinusga

Ligging Deze State stond ten zuidwesten van Augustinusga, gemeente Achtkarspelen.
Adres: Legeloane bij nr. 2.

Kaartje van Augustinusga ca. 1690 (Afb. 1)

Ontstaan Het is mij niet bekend wanneer deze State werd gebouwd.
Geschiedenis Van der Aa schrijft het volgende over deze State:
"JENSMA, voormalige state, provincie Friesland, kwartier Oostergoo, grietenij Achtkarspelen, arrondissement en 5 uur ten oosten van Leeuwarden, kanton en 2 1/2 uur ten noordoosten van Bergum, 1/4 uur ten zuiden van Augustinusga, waartoe zij behoort. De plaats, waar zij gestaan heeft, weet men thans niet meer aan te wijzen.

Ten westen van de bocht in de oude weg naar Surhuizum (Legeloane/Efterwei) lag een stukje land, bijna een meter hoger dan de omgeving, waar de state vermoedelijk heeft gestaan. Op de kaart van Schotanus uit ca. 1690 is hier de naam Jensma vermeld bij het tekentje voor “voormalige states en kloosters”. Het huis was toen dus al verdwenen.

De kaart van Eekhoff uit 1844 van Achtkarspelen vermeldt Jensma State niet.
Blijkbaar zijn de landerijen “versnipperd” want dit goed komt niet voor in de boerderijen reconstructie van de pre-kadastrale atlas.
Bewoners Mij zijn geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Afgebroken voor 1690. Op het terrein staat een woonhuis.
Opengesteld n.v.t.
Foto's Kaartje van Augustinusga 1844 (Afb. 2)
Verantwoording Tekst:
J. Leemburg
Bronnen
A.J. van der Aa, Aaardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, 14 delen, 1837 - 1851
Kadastrale en prekadastrale atlas van Achtkarspelen op hisgis
Afb. 1: Atlas van Friesland door Schotanus à Sterringa op hisgis
Afb. 2: "Nieuwe Atlas van de Provincie Friesland" door W. Eekhoff, 1840-1859