Joenga State te Jouswier

Ligging Deze State stond in Jouswier, gemeente Noardeast-Fryslân.
Andere benaming Joinga
Ontstaan Het is mij niet bekend wanneer deze State werd gebouwd.
Geschiedenis Van der Aa schrijft het volgende over deze State:
JOENGA of Joinga, voormalige state, provincie Friesland, kwartier Oostergoo, grietenij Oost-Dongeradeel, arrondissement en 3 1/2 uur ten noordoosten van Leeuwarden, kanton en 1 1/2 uur ten noordoosten van Dockum, ten zuidoosten in het dorp Jouwswier, waartoe zij behoorde.

Ik ben op zoek naar informatie over deze State.
Bewoners Mij zijn geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Er is niets meer terug te vinden van deze State.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen
A.J. van der Aa, Aaardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, 14 delen, 1837 - 1851