Jongema State te Goinga

Ligging Deze State stond in Goenga, gemeente Súdwest-Fryslân.
Andere benaming Jonghama, Jongama
Ontstaan Het is mij niet bekend wanneer deze State werd gebouwd.
Geschiedenis Van der Aa schrijft het volgende over deze State:
JONGEMA, Jonghama of Jongama, voormalige state, provincie Friesland, kwartier Westergoo, grietenij Wymbritseradeel, arrondissement, kanton en 1 uur ten oostnoordoosten van Sneek, te Goinga.
Hessel Jongema van Goinga was een van de Friesche Heerschappen, die in het jaar 1500 door den Hertog van Saksen verslagen werd. Een dezer staten is het stamhuis geweest van het oude geslacht van Jongema, tot hetwelk behoorde Edo Hessels Jongema, die zich beroemd gemaakt heeft, door wijzen en stouten wederstand tegen het voornemen van Hertog Georg van Saksen, om het leenregt in Friesland in te voeren, en van Lats Jongema, een der teekenaars van het Verbond van Edelen. [Zie over beide Mr. J. Scheltema, Staatkundig Nederland, deel I. blz. 536-538, en J.W. te Water, Historie van het Verbond der Edelen, St. II, bl. 487-489.

Ik ben op zoek naar informatie over deze State.
Bewoners Mij zijn geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Er is niets meer terug te vinden van deze State.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen
A.J. van der Aa, Aaardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, 14 delen, 1837 - 1851