Jongemastins te Geins onder Wommels

Ligging De Jongemastins stond te Geins onder Wommels, gemeente Súdwest-Fryslân.
Ontstaan Deze stins wordt ongeveer rond 1400 voor het eerst vermeld.
Geschiedenis Volgens de oudst bekende gegevens zou de stins rond 1400 door huwelijk van Kempo Jongema uit Rauwerd met Ansck te Geins in Wommels in het bezit zijn gekomen van de familie Jongema. Volgens overlevering bestond het wapen van de familie van Ansck uit zes gouden lelies op een blauw veld. In de late Middeleeuwen bestond het terpbuurschap Geins uit drie boerderijen, waarvan er één Jongema heette.
Kempo en Ansck kregen een zoon Edo, die in Upcke van Burmania ook Edo Geins werd genoemd. Ook Ede kreeg weer een zoon, die hij naar zijn vader Kempo noemde, die we in de archieven als Kempo Jongema tegen komen.

Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen:
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Noomen: Hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!