Jorum State bij Kubaard

Ligging Deze State stond bij Kubaard, gemeente Súdwest-Fryslân.
Ontstaan Deze State/stins komen we al rond 1400 tegen.
Geschiedenis Waarschijnlijk stierf de familie Jorum rond 1400 uit, en vererfde de State via een erfdochter op de familie Roorda.
De familie Roorda was meer dan tweehonderd jaar, tot het begin van de 17e eeuw in bezit van deze State en woonden er ook. De eigenaar van de State had het zwaanrecht.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!