Juckema State te Stiens

Ligging De Juckema State stond ten noorden van Stiens, aan wat Eekhoff in 1845 de Hooge Heere Weg noemt, gemeente Leeuwarderadeel.

Tekening van de State door J. Stellingwerf uit 1723

Ontstaan Het huis wordt voor het eerst in 1632 genoemd, maar moet voor de 15e eeuw gebouwd zijn.
Geschiedenis Dit huis is vaak bewoond geweest door grietmannen van de grietenij Het Bildt.
In 1632 was eigenaar/bewoner de heer Philips van Boschhuyzen, grietman van Het Bildt. Hij trouwde in dat jaar met Anna van Eysinga, weduwe van Opke van Burmania van het nabijgelegen Burmania State. Zij overleefde ook haar tweede echtgenoot en stichtte als weduwe ter nagedachtenis aan hem het Boschhuyzen Gasthuis in Leeuwarden.

In 1722 was Regnerus van Andringa eigenaar van de state. Hij was in dat jaar grietman van Lemsterland, maar hij is ook grietman van Het Bildt geweest.
In 1754 was het al afgelopen met de state. In dat jaar werden zeer veel zware bomen verkocht en een paar maanden later 400 last "oude friezen" (kloostermoppen), afkomstig van de afbraak van de state. Dat betekent dat de oorsprong van de stins/state zo tussen 1150 en 1400 geschat moet worden. De 5 meter hoge terp werd pas in 1899 afgegraven, toen er veel vraag was naar de vruchtbare terpaarde.
Die werd gebruikt voor het vruchtbaar maken van afgegraven hoogveengebieden in Drenthe en het zuidoosten van Friesland.
Bewoners 1632 Philips van Boschhuyzen
1722 Regnerus van Andringa
Huidige doeleinden Van de State is niets meer terug te vinden.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: J. Leemburg
”Ljouwerteradiel” door G. Abma, 1984
"De Historie gaat door het eigen dorp" door A. Algra
Aantekeningen archief J. Leemburg
Afb. 1: J. Leemburg