Juwingahuis te Bolsward

Ligging Het Juwingahuis stond in Bolsward.
Ontstaan De familie Juwinga komen we vanaf het einde van de 14e eeuw tegen in Bolward en ze zullen in de tijd al wel deze stins in bezit hebben gehad.
Geschiedenis Het Juwingahuis was een indrukwekkende stins met ernaast een hof, die ommuurd was.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!