Kempama State te Akkrum

Ligging Deze state lag ver ten noordwesten van Akkrum, gemeente Heerenveen, bijna bij Irnsum.

De boerderij op 8 mei 2011

Ontstaan Mogelijk ontstaan in de 14e eeuw.
Geschiedenis De geschiedenis van de naburige staten Asinga en Uthsma (onder Grouw) had raakvlakken en overeenkomsten met die van Kempama.
Uit 1438 dateert een oorkonde waarin Bocko Wtsma, dan wonend te Friens, verklaart dat hij met Eko Kempama Kempama syl liet timmeren en dat hij de zorg voor deze zijl geheel op zich neemt to scade of toe bate ho dattet vallen mach, waarbij hij de zusters van het klooster Aalsum vrijstelt van bijdragen. Keimpemazijl is identiek met de Molenzijl, waardoor een deel van het water van het Nauwdeel en de Haniasloot langs het Zuidereind door de Leppadijk in de Boorne werd afgevoerd. Eko Kempama zal naast de zijl hebben gewoond: de sate direct ten zuiden van de Keimpema- of Molenzijl heette in 1471 Kempama gued (Akkrum FC44). Het was toen eigendom van het klooster Aalsum. Dat betaalde er een rente uit aan de commanderij te Nes; deze rente werd in 1471 kwijtgescholden.

Bewoners 1438 Eko Kempama
1640 dr. Jacob van Zel eig. / Jelle Wilckes gebr.
1698 jkvr. Catharina Emerentia van Unia, wed. Jacobus Sprongh, heer van Vrijenes eig. / Ype Johannes gebr.
1728 "vrouw Ornia", weduwe Meuns eig. / Pyter Ypes gebr.
1832 ontvanger Douwe Ruitinga te Langweer

Huidige doeleinden Op het terrein staat een boerderij.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: Een deel van de tekst is met toestemming van auteur P.N. Noomen overgenomen van www.hisgis.nl, tab "kaartlagen", keuze "Stinzen Fryslân". Die tekst is tevens gepubliceerd in "De Stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners", P.N. Noomen, Uitgeverij Verloren, Hilversum 2009
Foto 1: archief van J. Leemburg