Klein Hania State te Weidum

Ligging De Klein Hania State stond te Weidum, gemeente Leeuwarden.
Ontstaan Het is onbekend wanneer dit huis gebouwd werd.
Geschiedenis Klein Hania State komen we aan het einde van de 16e eeuw tegen, waarbij Andries van Albada eigenaar is.
Het is onduidelijk of het een afsplitsing van Hania betreft of dat het zijn naam alleen te danken heeft aan het feit dat het in de nabijheid van de Haniastins stond.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen:
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Noomen: Hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!