Huis Klein Jagtlust

Ligging Deze buitenplaats staat in Oranjewoud, gemeente Heerenveen.

Foto van het huis op 23 juli 1992

Ontstaan Dit huis werd in 1856 gebouwd.
Geschiedenis Dit huis werd op een ander gedeelte van het terrein, waarop het Paleis Oranjewoud van de oranje's gestaan heeft, in 1856 door mr. P. Heringa Cats gebouwd.
Bewoners 1856 - 1880 mr. P. Heringa Cats
Huidige doeleinden Wat de huidige doeleinden zijn van het huis is mij niet bekend.
Opengesteld Ik weet niet of het huis opengesteld is voor bezichtiging.
Foto's
Bronnen Tekst: Aardrijkskundig Woordenboek van Van der Aa
Langs stinsen, states en andere voorname huizen in Friesland, 1979
Foto 1: Albert Speelman