Klein-Lankum State te Franeker

Ligging Deze State stond in Franeker, gemeente Franaker.
Ontstaan Het is mij niet bekend wanneer deze State werd gebouwd.
Geschiedenis Van der Aa schrijft het volgende over deze State:
LANKUM (KLEIN-), voormalige state, provincie Friesland, kwartier Westergoo, arrondissement en 3 1/2 uur ten westen van Leeuwarden, kanton en 1 1/4 uur ten oosten van Harlingen, gemeente en 20 minuten ten westen van Franeker. De beroemde Petrus Camper, die den 11 Mei 1722 geboren was, en den 7 April 1789 overleed, na tien jaren Hoogleeraar in de genees-, heel-, en kruidkunde aan de Groninger hoogeschool te zijn geweest, heeft, gedurende veertien jaren, op deze state zijn verblijf gehouden. Het huis is in het jaar 1830 gesloopt. Ter plaatse, waar et gestaan heeft, ziet men thans eene arbeiderswoning. De daartoe behoord hebbende gronden, beslaande eene oppervlakte van 5 bunders 7 vierkante roeden 36 vierkante ellen, worden thans in eigendom bezeten door onderscheidene personen, woonachtig te Franeker.

Ik ben op zoek naar informatie over deze State.
Bewoners Mij zijn geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Er is niets meer terug te vinden van deze State.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen
A.J. van der Aa, Aaardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, 14 delen, 1837 - 1851