Klein Mellema State te Grouw

Ligging Deze State stond in , gemeente .
Ontstaan Het is mij niet bekend wanneer deze State werd gebouwd.
Geschiedenis Van der Aa schrijft het volgende over deze State:
MELLEMA (KLEIN-) of Klein-Mellema, voormalige state, provincie Friesland, kwartier Oostergoo, grietenij Idaarderadeel, arrondissement en 3 uur ten zuiden van Leeuwarden, kanton en 1 1/4 uur ten oosten van Rauwerd, 1/2 uur ten noordoosten van Grouw, waartoe zij behoorde.
Ter plaatse, waar zij gestaan heeft, ziet men thans eene boerenwoning. De daartoe behoord hebbende gronden, beslaande eene oppervlakte van 15 bunders 43 vierkante roeden, worden thans in eigendom bezeten door den Heer Dr. J. E. Simon, woonachtig te Leeuwarden.

Ik ben op zoek naar informatie over deze State.
Bewoners Mij zijn geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Er is niets meer terug te vinden van deze State.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen
A.J. van der Aa, Aaardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, 14 delen, 1837 - 1851