Klein Monnikhuis te Holwerd

Ligging Deze State stond in Holwerd, gemeente Noardeast-Frysl‚n.
Andere benaming Klein-Muntjehuis
Ontstaan Het is mij niet bekend wanneer deze State werd gebouwd.
Geschiedenis Van der Aa schrijft het volgende over deze State:
MONNIKHUIS (KLEIN-),†ook Klein-Muntjehuis genoemd, voormalige state, provincie Friesland, kwartier Oostergoo, grietenij West-Dongeradeel, arrondissement en 4 uur ten noordoosten van Leeuwarden, kanton en 1/4 uur ten zuidwesten van†Holwerd, waartoe zij behoorde.
Ter plaatse, waar zij gestaan heeft, ziet men thans een boerderij. De daartoe behoord hebbende gronden, beslaande eene oppervlakte van 33 bunders 7 vierkante roeden, worden thans in eigendom bezeten door de wed. S.P. de Groot c.s., woonachtig te Holwerd.

Ik ben op zoek naar informatie over deze State.
Bewoners Mij zijn geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Er is niets meer terug te vinden van deze State.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen
A.J. van der Aa, Aaardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, 14 delen, 1837 - 1851