Klein Toetsma State te Grouw

Ligging Deze State stond in Grouw, gemeente Leeuwarden.
Andere benaming
Ontstaan Het is mij niet bekend wanneer deze State werd gebouwd.
Geschiedenis Van der Aa schrijft het volgende over deze State:
TOETSMA (KLEIN-), voormalige state, provincie Friesland, kwartier Oostergoo, grietenij Idaarderadeel, arrondissement en 3 uur ten zuiden van Leeuwarden, kanton en 1 uur ten zuidoosten van Rauwerd, 3/4 uur ten zuidzuidwesten van Grouw, waartoe het behoort, aan het Naauw-Deel.
Ter plaatse, waar zij gestaan heeft, ziet men thans eene boerderij. De daartoe behoord hebbende gronden, eene oppervlakte beslaande van 29 bunders 39 vierkante roeden, worden in eigendom bezeten door den Heer Willem Alexander Faber, woonachtig te Grouw.

Ik ben op zoek naar informatie over deze State.
Bewoners Mij zijn geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Er is niets meer terug te vinden van deze State.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen
A.J. van der Aa, Aaardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, 14 delen, 1837 - 1851