Klemburg te Heerenveen

Ligging Dit buiten stond in Heeenveen, gemeente Heerenveen.
Andere benaming
Ontstaan Het is mij niet bekend wanneer deze State werd gebouwd.
Geschiedenis KLEMBURG, buiten, provincie Friesland, kwartier Zevenwouden, grietenij Schoterland, arrondissement, kanton en 1 uur ten zuidoosten van Heerenveen, in het Oranje-woude, onder Brongerga, waartoe het behoort. Dit buiten wordt thans in eigendom bezeten door Mevrouw de weduwe B. Adema.

Ik ben op zoek naar informatie over dit buiten.
Bewoners Mij zijn geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Er is een koetshuis bewaard gebleven.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen
A.J. van der Aa, Aaardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, 14 delen, 1837 - 1851