Stinswier bij Keppelen

Ligging Deze stins of State stond ibn Kepelen bij Lutkewierum, gemeente Súdwest-Fryslân.
Ontstaan Deze stins komen we niet niet eerder dan in de 18e eeuw tegen.
Geschiedenis Op de atlas van Halma uit 1718 komen we een stinswier tegen bij het gehucht Keppelen.
Ook in 'De Tegenwoordige Staat' wordt melding gemaakt van "'t buurtje Kneppelen en daar by de wier eener oude state". Die tegen het einde van de 18e eeuw nog eenwezig was.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!