Koyfenne State te Easterein

Ligging Deze State stond in Easterein, gemeente Súdwest-Fryslân.
Andere benaming Koyvenne
Ontstaan Het is mij niet bekend wanneer deze State werd gebouwd.
Geschiedenis Van der Aa schrijft het volgende over deze State:
KOYVENNE of Koyfenne, voormalige state, provincie Friesland, kwartier Westergoo, grietenij Hennaarderadeel, arrondissement en 1 1/2 uur ten noordwesten van Sneek, kanton en 2 uur ten noordoosten van Bolsward, 1/2 uur ten zuidoosten van  Oosterend, waartoe het behoort.
Ter plaatse waar zij gestaan heeft, ziet men thans 2 boerenhuizingen. De tot de state behoord hebbende gronden beslaan eene oppervlakte van 97 bunders 57 vierkante roeden 33 vierkante ellen, en worden thans in eigendom bezeten door onderscheidene eigenaren.

Ik ben op zoek naar informatie over deze State.
Bewoners Mij zijn geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Er is niets meer terug te vinden van deze State.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen
A.J. van der Aa, Aaardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, 14 delen, 1837 - 1851