Huis Lauswolt

Ligging Het huis Luiswolt ligt in Beetsterzwaag (Van Harinxmaweg 6) binnen de gemeente Opsterland.

Foto van het huis op 18 juli 2003

Ontstaan Het huis werd ca 1868 gebouwd.
Geschiedenis In het begin van de 17e eeuw leefde een zekere Jan Janszoon Lauswolt, lakenkoopman, vredesrechter en landheer. In 1748 werd door een nazaat een vorstelijke boerderij gebouwd. Op de plaats waar deze boerderij stond liet omstreeks 1868 Jonkheer Augustinus Lycklama Nijeholt het huidige herenhuis bouwen. Het landgoed was toen nog grotendeels heideveld en woeste grond.
In 1878 werd het huis verkocht aan Baron R. van Harinxma Thoe Slooten.
In de vijftiger jaren werd het landgoed eigendom van de Algemene Friese Levensverzekeringsmaatschappij en werd het huis ingericht als hotel.
Bewoners 1868 Jonkheer Augustinus Lycklama Nijeholt
1878 Baron R. van Harinxma Thoe Slooten
Huidige doeleinden In het huis is een Bilderberg Hotel gevestigd.
Opengesteld Het hotel is niet vrij toegankelijk.
Foto's Zwart-wit foto van het huis uit ca 1880
Bronnen Tekst: Aardrijkskundig Woordenboek van Van der Aa
Langs stinsen, states en andere voorname huizen in Friesland, 1979
Foto 1: Albert Speelman
Foto 2: Stinsen en States, Adellijk wonen in Friesland, 1992