Stinsfenne bij Liclama state te Heeg

Ligging Deze stins stond waarschijnlijk ten noorden van Heeg, gemeente Súdwest-Fryslân.
Ontstaan Deze stins wordt in 1511 genoemd.
Andere benaming Popmastins, Liclama staeten
Geschiedenis In 1511 komen we deze stinsfenne tegen in de archieven: Pier Liclaz pacht een sate van Wyba Haringxz (Popma) van Terschelling. Deze sate wordt ook wel Liclama staeten genoemd, mogelijk naar het patroniem van de pachter.
Bij deze sate bevond zich een perceel van 9 pondematen of 6 koegang grasland, "genoempt die Stins fenna, leggende an Piers vors. huys". Als belendingen wordt genoemd dat dit perceel ten zuiden van de Draaisterlanden en ten noorden van de Kerckwers-Poelswal lag. Daarmee lag deze stinsfenne waarschijnlijk ten noorden van het dorp Heeg aan de Reed bij de Palsepoel of op Lytshuizen.
Deze stins zou ook Popmastins geheten kunnen hebben, naar de eigenaar Wyba Haringxz Popma.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!