Lioedinghastins te Luinjebert en Katryp

Ligging Deze stins moet bij Luinjebert gestaan hebben, gemeente Heerenveen.
Ontstaan Deze stins moet ontstaan zijn in de 13e eeuw of eerder.
Geschiedenis De familie Lioedingha woonde in de 13e eeuw in de dorpen Luinjebert en Katryp. Mogelijk hadden ze in beide dorpen een stins. Het was een aanzienlijk familie die we ook tegen komen onder de naam Lyedinga.
Hoewel er in de 13e eeuw niet gesproken wordt over een stins, was deze familie van zo'n groot aanzien, dat ze hier wel een stins gehad moeten hebben.
Door deze familie werd het klooster Steenkerk bij Luinjebert (Lyedingaberde) en de parochiekerk van Luinjebert gesticht. Bij de stichting hiervan werd gebruik gemaakt van het zogenaamde Scheltingaland, dat kerkegoed was van de moederkerk te Oldeboorn.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!