Ludingastins te Ludingakerk

Ligging Deze stins stond in de buurschap Ludinga(kerke), gemeente Franekeradeel, ten oosten van Harlingen.

Foto van de boerderij 'Ludinga State' in 1976

Ontstaan Omtrent het ontstaan van de stins is niets bekend.
Geschiedenis In de twaalfde eeuw woonde hier een familie Ludinga, die een kerkje en later een klooster stichtte.(*1)
Hoogstwaarschijnlijk waren ze verwant met een adellijke familie "Van Bierum" uit de Bierumen, waaruit de Utrechtse bisschop Hartbert stamde. Door de kloosterstichting verdween hier een belangrijke adelspositie; in de Rechtsomgang van Franekeradeel werd deze politieke lacune kunstmatig gevuld door toekenning van rechten aan de familie Thoe Kee.(*2)

Boven de voordeur van “Ludinga State” zijn twee stenen ingemetseld. Het bovenste steentje komt uit een zéér oud boerderijtje dat ter hoogte van de waterzuiveringsinstallatie heeft gestaan aan de Achlumervaart. Dit boerderijtje hoorde bij het klooster.

Boeren op Ludinga State in de 20e eeuw waren Sidonius Witteveen, diens zoon Herman Witteveen en de laatste veehouder was Foppe Jonker die in 1982 elders een nieuwe boerderij liet bouwen.

(*1) Mol en Noomen, "Ludingakerke".
(*2) Noomen, Stinzen, hoofdstuk 3.

Bewoners fam. Ludinga
1893 Jelte H. Visser en Ytje de Jong
Sidonius Witteveen
Herman Witteveen
Foppe Jonker
Huidige doeleinden De plaats waar de stins gestaan moet hebben is nu weiland, de grote terp is afgegraven.
Opengesteld n.v.t.
Foto's Twee gevelstenen boven de voordeur De stelpboerderij op de plek waar Ludinga heeft gestaan
Bronnen Tekst: Een deel van bovenstaande tekst is met toestemming van auteur P.N. Noomen overgenomen van de website www.hisgis.nl, tab "kaartlagen", keuze "Stinzen fryslan". Die tekst is tevens gepubliceerd in:
"De Stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners", P.N. Noomen, Uitgeverij Verloren, Hilversum 2009
“Midlum en Koningsbuurt, fotoboek over Midlum en de Koningsbuurt”, uitg. Ver. v. Dorpsbelang Midlum, 1999
Foto’s 1 en 2: “Midlum en Koningsbuurt, fotoboek over Midlum en de Koningsbuurt”, uitg. Ver. v. Dorpsbelang Midlum, 1999
Foto 3: de heer J. Leemburg