Lycklama-Bosch

Ligging Deze state was te vinden in Nijemirdum, gemeente Gaasterland.

Tekening van het huis uit 1820 door Eelke Jelles Eelkema (1788-1829)

Ontstaan De state werd na 1630 gebouwd.
Geschiedenis In 1630 verkopen de kinderen van Ieme Sybrensin het bezit van hun vader aan grietman Rintcke Lycklama van Weststellingwerf. Rintcke en zijn vrouw stichten er een buitenplaats voor hun zoon Hans Lycklama, die in 1637 grietman van Gaasterland werd.
Het huis blijft tot in de 18e eeuw in de familie Lycklama. In 1710 is Regnerus Lycklama van Wyckel eigenaar; in dat jaar wordt hij grietman van Gaasterland. Hij werd ook wel Baron Rengers genoemd.

In de 19e eeuw vererfde het in de famile van Swinderen. De State werd in 1845 gesloopt. Naast Huize Lycklama Bosch heeft een klooster gestaan, dat rond 1800 gesloopt is.

Rond 1850 woonde op deze state Petronella Antonia Rinia van Nauta, een zuster van Geertruida in de buurt van haar jongere zuster Geertruida Wilhelmina Godarda Johanna Rinia van Nauta, die op Rinia State in Oudemirdum woonde. Waarschijnlijk woonde ze in de boerderij, omdat de State toen al afgebroken was.
Het was een riant buitengoed op ongeveer een kwartier lopen van Rinia State.
Bewoners - 1630 Ieme Sybrens
1630 Rintcke Lycklama van Weststellingwerf
ca 1637 Hans Lycklama
- 18e eeuw familie Lycklama
1710 Regnerus Lycklama van Wyckel eigenaar
19e eeuw famile van Swinderen
ca 1850 Petronella Antonia Rinia van Nauta
Huidige doeleinden Op de plaats van dit huis bevindt zich nu een boerderij. De "griene singel" met eikebomen is nog steeds aanwezig; dit was de oprijlaan naar Huize LycklamaBosch.
Opengesteld De boerderij is niet toegankelijk.
Foto's
Bronnen Tekst: Aantekeningen van J. Leemburg
Roel Holkema
Afb. 1: Van de website Roel Holkema