Lycklama State te Makkinga

Ligging Deze State stond in Makkinga, gemeente Ooststellingwerf.
Ontstaan Het is mij niet bekend wanneer deze State werd gebouwd.
Geschiedenis Van der Aa schrijft het volgende over deze State:
LYCKLAMA of Lyklama, voor. state, provincie Friesland, kwartier Zevenwouden, grietenij Stellingwerf-Oosteinde, arrondissement en 5 uur ten oosten van Heerenveen, kanton en 1 1/2 uur ten noordoosten van Oldeberkoop, 1/4 uur ten zuidwesten van Makkinga, waartoe zij behoorde.

Ik ben op zoek naar informatie over deze State.
Bewoners Mij zijn geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Er is niets meer terug te vinden van deze State.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen
A.J. van der Aa, Aaardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, 14 delen, 1837 - 1851