Lycklamahuis

Ligging Dit huis ligt aan de Hoofdstraat nr. 80 in Beetsterzwaag gemeente Opsterland.

Foto van het huis op 28 juli 2003

Andere benaming Lycklamahs
Ontstaan Het huis werd in 1824 gebouwd.
Geschiedenis Omstreeks 1824 liet Catharina Johanna Aebinga van Humalda, weduwe van Rijnhard Baron van Lynden (grietman van Opsterland 1782-1795), het pand bouwen. Het bestond slechts uit n woonlaag onder een kap. In 1854 kwam het pand in het bezit van het geslacht Lycklama Nijeholt. In 1858 liet Jan Anne Lycklama Nijeholt, burgemeester van Opsterland, het pand verbouwen, waarbij het met een verdieping werd verhoogd. Deze verhoging is duidelijk herkenbaar in de zijgevels, echter de voorgevel maakt de indruk toen in zijn geheel vernieuwd te zijn.
Uit het huwelijk van Jan Anne met Ypken Hillegonda van Eysinga werdeb zes kinderen geboren, van wie er drie op jonge leeftijd overleden. Na het overlijden van jonkheer Jan in 1891 bleef Eritia Ena Romelia als ongetrouwde dochter in het ouderlijke huis wonen. Na haar dood in 1902 werd haar broer August eigenaar
In het pand bevindt zich een fraai betegelde kamer. Het koetshuis ernaast is al in 1858 gebouwd. Toen het pand in 1902 eigendom werd van August Lycklama Nijeholt werd het koetshuis geheel gepleisterd, en werden de deuren van de straatzijde naar de achterkant verplaatst.
Na de dood van August in 1906, wordt zijn ongetrouwde gebleven zoon Jan Anne Augustinus Cornelis Schelto de nieuwe eigenaar. Deze beneemt zich in 1917 van het leven.
Na diens dood werd zijn nichtje Anna Adriana Clara Cornelia Grundtmann de volgende bewoner. Zij was het ook die de naam Lycklamahus invoerde. In 1930 trouwde zij met jonkheer Joan de Jonge van Zwijnsbergen. Toen deze in 1971 overleed werd het huis ontruimd.
Achter en tegenover het huis bevinden zich nog de fraaie tuinen. In de overtuin bevindt zich nog een oude druivenkas van lessenaars-model.
In 1971 werd de gemeente eigenaar en heeft het huis als gemeentehuis in gebruik.
Bewoners 1824 Catharina Johanna Aebinga van Humalda
1854 - 1891 Ypken Hillegonda van Eysinga, getrouwd met Jan Anne Lycklama Nijeholt
1891 - 1902 Eritia Ena Romelia Lycklama Nijeholt
1902 - 1906 August Lycklama Nijeholt
1906 - 1917 Jan Anne Augustinus Cornelis Schelto Lycklama Nijeholt
1917 - 1971 Anna Adriana Clara Cornelia Grundtmann, getrouwd met jonkheer Joan de Jonge van Zwijnsbergen
1971 gemeentehuis
Huidige doeleinden Het huis is nu in gebruik als gemeentehuis.
Opengesteld Het huis is niet toegankelijk.
Foto's
Bronnen Tekst: Aardrijkskundig Woordenboek van Van der Aa
Langs stinsen, states en andere voorname huizen in Friesland, 1979
Foto 1: Albert Speelman