Lycklamastins te Wolvega

Ligging De Stins stond ten oosten van Wolvega.

Tekening van de Stins door J. Stellingwerf uit ca 1720

Ontstaan Het huis werd gebouwd in het begin van de 17e eeuw.
Geschiedenis De stamburcht van de familie Lycklama a Nijeholt was de Friesburg te Nijeholtpade. Dit slot werd gebouwd door Lyckle Eables, de stamvader van de Lycklama's. Een afstammeling van hem was Rinco van Lycklama die de Lycklamastins liet bouwen. In 1626 werd hij grietman van Stellingwerf-Westeinde. Na hem bewoonde zijn zoon en opvolger Agge het slot, dat na 100 jaar bestaan te hebben in 1736 in een vervallen toestand verkeerde en op afbraak werd verkocht.

In de eerste helft van de zeventiende eeuw hoefde men geen stins meer te bouwen ter verdediging; deze funktie hadden ze allang verloren, maar ondanks dat, kreeg het gebouw wel een vrij traditionele vorm. De Lycklamastins was gebouwd op een omgracht terrein en kreeg een L-vormige plattegrond. Het gebouw bestond uit twee haaks op elkaar staande vleugels van slechts één bouwlaag. In elk geval had één vleugel een onderkeldering en werden ze allebei gedekt door zadeldaken met trapgevels.
Aan de achterzijde van de langste vleugel is een aangekapte uitbouw zichtbaar. Verder had het huis hele en halve kruisvensters met luiken en glas-in-lood en een eenvoudige ingangspartij. De Stins maakt een sobere indruk en is niet te vergelijken met de states die elders in Friesland in die periode werden gebouwd of verbouwd.
Bewoners ca 1620 Rinco van Lycklama
Agge van Lycklama
Huidige doeleinden Van de Stins is niets meer terug te vinden.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: Stinsen en States, adellijk wonen in Friesland, 1992
Afb. 1: Stinsen en States, adellijk wonen in Friesland, 1992