Lyklama State te Westermeer

Ligging Deze State stond in , gemeente .
Andere benaming Lycklama
Ontstaan Het is mij niet bekend wanneer deze State werd gebouwd.
Geschiedenis LYCKLAMA of Lyklama, voormalige state, provincie Friesland, kwartier Zevenwouden, grietenij Haskerland, arrondissement, kanton en 1 1/2 uur ten westen van Heerenveen, bij Haskerhorne, waartoe zij behoorde.

Ik ben op zoek naar informatie over deze State.
Bewoners Mij zijn geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Er is niets meer terug te vinden van deze State.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen
A.J. van der Aa, Aaardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, 14 delen, 1837 - 1851