Lyndenstein

Ligging Het huis Lyndenstein ligt aan de Hoofdstraat nr. 3 in Beetsterzwaag, binnen de gemeente Opsterland.

Zwart-wit foto van het huis uit ca 1885

Ontstaan Het huis werd in de 2e helft van de 17e eeuw gebouwd.
Geschiedenis In de tweede helft van de 17e eeuw werd door Martinus Fockens, grietman van Opsterland, een groot herenhuis gebouwd, 'Nieuw Fockens' genaamd. Een prent van J. Bulthuis uit circa 1790 geeft het pand weer.
In 1820 kwam het huis in het bezit van Frans Godard Ayso Boelens Baron van Lynden, eveneens grietman van Opsterland. Hij liet het huis afbreken om meer terugliggend van de weg het huidige pand te bouwen, in 1821.
Cornelia van Lynden, dochter van Reinhard van Lynden en Maria Catharina, baronesse van Pallandt, stierf op 20-jarige leeftijd aan tuberculose. In 1905 werden bij testament de bezittingen ondergebracht in de Cornelia-stichting. Deze had als eerste doelstelling: "Het kosteloos opnemen van ziekelijke, gebrekkige of behoeftige minderjarige kinderen". Hierdoor werd Lyndenstein in 1915 een ziekenhuis voor ziekelijke, gebrekkige en arme kinderen, beheerd door de Cornelia stichting. De ingang werd verplaatst naar de zijgevel. Het dak werd toen verhoogd en van vele dakkapellen voorzien. Het middengedeelte van de voorgevel werd verhoogd en met een tympaan afgedekt. De tuin achter het huis en de overtuin werd eveneens in 1822 vernieuwd door de tuinarchitect L. P. Roodbaard.
Bewoners na 1750 Martinus Fockens
1820 Frans Godard Ayso Boelens Baron van Lynden
1915 Cornelia stichting
Huidige doeleinden Nu dient het oude herenhuis als mytylschool. School Lyndensteyn is een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs voor lichamelijk en meervoudig gehandicapte leerlingen. Deze school wordt bezocht door ongeveer 190 leerlingen uit de regio.
Opengesteld De school is niet vrij toegankelijk.
Foto's Foto van het huis op 18 juli 2003 Tekening van het huis door Abraham Bruinsma uit 1821 Tekening van de tuin van het huis door Lucas Roodbaard
Bronnen Tekst: Aardrijkskundig Woordenboek van Van der Aa
Langs stinsen, states en andere voorname huizen in Friesland, 1979
Foto 1: Albert Speelman
Foto 2: Stinsen en States, Adellijk wonen in Friesland, 1992
Afb. 1 en 2: Stinsen en States, Adellijk wonen in Friesland, 1992