Lyugghastins te Ried

Ligging Deze stins stond in het oostereind van Ried, gemeente Waadhoeke.
Andere benaming De Spycker (maar mogelijk niet dezelfde)
Ontstaan Deze stins komt voor het eerst als ruīne in 1406 voor.
Geschiedenis In het oostereind van Ried lagen de Lyugghastins en De Spycker. Het is onduidelijk of het hier om twee verschillende (adellijke) huizen gaat of dat het dezelfde stins betreft.
In 1406 en 1438 wordt gesproken over "Lyuggha deer dat ald muur stins steed", waaruit we opmaken dat de stins al een rīne was. En er wordt dus gesproken over "De Spycker".
Bij deze vermelding staat beschreven, dat de stins eigendom van de familie Andela van Menaldum was; Door deze familie werd het land overgedragen aan de monniken van het Klooster Anjum. De rechten in de rechtsomgang, die bij het goed hoorden, droegen ze over aan de familie Aesgema te Peins.

Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!