Marck Merckxzstins te Rotsterhaule

Ligging De Marck Merckxzstins stond te Rotsterhaule, gemeente De Friese Meren.
Ontstaan Deze stins ontstond in ....
Geschiedenis In 1505 komen we Merck Sirkx tegen als edelman in Zevenwouden, waarvan rond 1570 gezegd wordt, dat zijn familie over een belangrijke sate (=boerderij) beschikte in Rotsterhaule. Over een stins wordt dan niet gesproken. Het komt helaas bij meer adellijke families in Zevenwouden voor, dat het gedurende vele generaties niet mogelijk is, om een (belangrijke) stins als stamhuis aan te wijzen. Zo is het ook met dez familie van Merck Sirkx.
Gedurende drie achtereenvolgende generaties vonden er militaire optredens plaats, waaruit we wel moeten concluderen dat ze over n of meer verdedigbare huizen de beschikking moeten hebben gehad. Nader onderzoek zou mogelijk nog meer op kunnen leveren.
In 1640 komen we een stemmende sate tegen, die eigendom is van Goosen Merks' erfgenamen. Volgens de heer P.N. Noomen zou deze boeredrij eventueel in aanmerking kunnen komen als plaats van de sate van Marck Merckxz en mogelijke stins van kleinzoon Merck Syrxsen.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!