Mekkema State te Ferwert

Ligging Deze State stond in Ferwert, gemeente Noardeast-Frysl‚n.
Andere benaming Meikam, Meekma
Ontstaan Het is mij niet bekend wanneer deze State werd gebouwd.
Geschiedenis Van der Aa schrijft het volgende over deze State:
MEKKEMA†of Meekma, voormalige state, provincie Friesland, kwartier Oostergoo, grietenij Ferwerderadeel, arrondissement grietenij Ferwerderadeel, arrondissement en 3 1/2 uur ten noordoosten van Leeuwarden, kanton en 1 1/2 uur ten zuidwesten van Holwerd, 1/4 uur ten noordoosten van†Ferwerd; waartoe zij behoorde.
Ter plaatse, waar het gestaan heeft, ziet men thans eene boerenhofstede. De daartoe behoord hebbende gronden, beslaande eene oppervlakte van ongeveer 10 bunders, worden thans in eigendom bezeten door den Heer Ayse H. Kupers, woonachtig te Ferwerd.

Ik ben op zoek naar informatie over deze State.
Bewoners Mij zijn geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Er is niets meer terug te vinden van deze State.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen
A.J. van der Aa, Aaardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, 14 delen, 1837 - 1851