Mellema State te Foudgum

Ligging Mellema State lag ten noordoosten van Foudgum, gemeente Dongeradeel.
Ontstaan De oorsprong van deze state ligt vermoedelijk voor 1500.
Geschiedenis Volgens Van der Aa was ook Mellema voorheen een state. Op de kaart van Schotanus-Halma is het een stemmende plaats.
In 1511 wordt in het register van Eelke Minnes Mellema voor 66 pondematen aanbreng genoemd als tweede aangeslagene. Ook in de 16e-eeuwse processen komt hij voor, evenals in het Beneficiaalboek van 1543.
Volgens het stemkohier van 1640 was het goed eigendom van "Otto Wigara kinderen" en in gebruik bij "Tjaard Eglis" (Tjeerd Igles). In 1671 is Tjaard in de gelegenheid om Mellema te kopen. Zijn zoon Egle Tjeerts komen we daarna in 1698/1700 (ook als "Egle Tjaerds") tegen als eigenaar en gebruiker.
Na zijn overlijden blijven zijn kinderen op de boerderij wonen, want in 1728 is het eigendom van Gertie, Jacob, Klaas, Sybe en Dirk Igles die allemaal als "eigenaar en gebruiker" te boek staan.

In 1811 neemt eigenaar en bewoner Jacob Hoites de familienaam Mellema aan. In 1832 is eigenaresse Japke Cornelis Meinema, weduwe van de in 1822 overleden Hoite Jakobs Mellema en schoondochter van bovengenoemde Jacob Hoites.
Op het terrein bevond zich ook een eigen begraafplaats.
In 1946 is de boerderij afgebrand en was bijna 20 jaar lang een bouwval. Pieter Sijens kocht in 1965 de rune en bouwde er een nieuwe boerderij.
Bewoners 1511 Eelke Mellema
1640 "Otto Wigara kinderen", gebruiker Tjaard Eglis
1698 Egle Tjaerds
1728 Gertie, Jacob, Klaas, Sybe en Dirk Igles
1822 Hoite Jakobs Mellema
1832 Japke Cornelis Meinema, weduwe van Hoite Jakobs Mellema
1965 Pieter Sijens
Huidige doeleinden Op het terrein staan bedrijfsgebouwen.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: Jan Leemburg
Herma M. van den Berg, De monumenten van geschiedenis en kunst, Noordelijk Oostergo, De Dongeradelen
De website hisgis