Mellens State te Huizum

Ligging Deze State stond bij Huizum; dit is een wijk van Leeuwarden.
Ontstaan Deze stins of State wordt in 1463 genoemd.
Geschiedenis In de vroege Middeleeuwen komen we de naam Mellens als buurtschap tegen en in 1463 komen we een vermelding tegen van 'stattae thoe Meelns', die alleen in 1543 Mellema goet genoemd wordt.
In de 16e eeuw wordt melding gemaakt van een stins.

De sate Mellens is nauw verbonden met het Abbemahuis in Huizum, omdat de familie Abbema ook eigenaar was van Mellens.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!