Mellinge State te Stiens

Ligging De Mellinga State stond ten noorden van Stiens, gemeente Leeuwarderadeel, dichtbij Finkum.
Ontstaan Het is niet bekend wanneer Mellinga State gebouwd is.
Geschiedenis In de atlas van Eekhoff is mooi te zien dat de terpen van Lettinga State onder Britsum, het Witte Huis, Unia, de dorpsterp van Stiens, Burmania, Juckema, Mellinga en tenslotte Holdinga onder Finkum op een keurig nette rij langs de Middelzee lagen. Deze plaatsen zijn zó oud dat de vroegere “Hooge Heere Weg”, de voormalige hoofdweg van zuid naar noord, om deze terpen heen gelegd is.
Mellinga State stond iets te noorden van Juckema State en veel dichter bij Finkum dan bij Stiens. Rond 1650 was het eigendom van de familie Van Burmania. In 1700 is de state eigendom van Allard van Burum die hier tot 1729 heeft gewoond. Rond 1740 zou de state zijn afgebroken.
Bewoners fam Van Burmania
1700 – 1729 Allard van Burum
Huidige doeleinden Van de State is niets meer terug te vinden.
Opengesteld n.v.t.
Foto's Er zijn geen afbeeldingen van de state bekend.
Bronnen Tekst: Jan Leemburg
”Ljouwerteradiel” door G. Abma, 1984
“Prekadastrale Atlas fan Fryslân”, J.A. Mol en P.N. Noomen, 2002
“De historie gaat door het eigen dorp”, A. Algra
Archief Jan Leemburg