Menna Feddazstins bij Heeg

Ligging Deze stins stond bij Heeg, gemeente Súdwest-Fryslân.
Ontstaan Deze stinsfenne wordt in 1511 genoemd.
Geschiedenis Douwe Harinxma had meerdere bezittingen in Heeg. Naast een kleine sate naast zijn eigen Harinxma-huis, verpachtte hij een sate van in totaal 39 pondematen en met een aanslag van 12 floreen aan Menna Feddaz.
Deze verpachting is in 1511 en bij het goed hoorde een stuk grasland van 14 pondematen, "genoempt die Stins fenna". Als belending wordt genoemd, dat het aan "die suudereynde loept an die huyssteed". Het is daarmee niet duidelijk of de benaming stinsfenne afkomstig is van de aangenzende stins van de Harinxma's of dat hier nog een andere stins van de Harinxma's stond.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!