Mennerda State te Brantgum

Ligging Mennerda State lag ten noord-noordoosten van Brantgum, gemeente Dongeradeel.

De boerderij op het stateterrein d.d. 25-04-2010

Ontstaan De oorsprong van deze state is niet bekend.
Geschiedenis De enige andere Brantgumer familie naast de Rennerda’s die in de 16de eeuw verwantschapsbetrekkingen had met de adel - Stania, Stenstera, Buuinga -, was die van de Mennerda's. Adzert Mennerden was in 1511 eigenaar en bewoner van een sate die voor 25 floreen werd aangeslagen. Zijn vrouw was Auck Stania, een dochter van Gercke Stania van Reitsum en Luidts Stenstera van Foudgum. De boerderij Mennerda vertoonde in 1700, 1718 en 1832 geen bijzondere kenmerken, zoals een gracht of een wier.
Bewoners 1511 Adzert Mennerden
Huidige doeleinden De huidige doeleinden zijn mij onbekend.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: Jan Leemburg
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
Foto 1: Jan Leemburg