Meynsma State bij Buitenpost

Ligging Deze State stond bij Buitenpost, gemeemte Achtkarspelen.
Ontstaan Deze State komen we voor het eerst in de 15e eeuw tegen.
Geschiedenis Voor 1511 sterft een Friese Meynsma. Zij had twee dochters.
In 1544 zijn de kinderen van Haye Herbranda eigenaar van de "saete, liggende te Buytenpost, Meynsma saeten genoempt".
Volgens de archieven waren in 1640 en 1728 blijken familieleden uit de familie Meynsma eigenaar te zijn van de State.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!