Middelstein te Midlum

Ligging Deze buitenplaats lag in de buurtschap Saltryp ten westen van Midlum, gemeente Harlingen (v/h Franekeradeel).

opname tijdens de afgraving van de terp van Sibada/Middelstein

Ontstaan Het is niet bekend wanneer het huis gebouwd is, de parkaanleg dateerde van 1831.
Geschiedenis Op een groot terrein aan de noordkant van de terp waarop Sibada state heeft gestaan werd, vermoedelijk eind 18e begin 19e eeuw, een buitenverblijf gebouwd dat Middelstein werd genoemd.

Volgens de kadastrale gegevens van 1832 was perceel C57 in gebruik als “huis en erf”, C58 als “boomgaard” en C59 als “tuin” en staan alle drie nog op naam van de koopman Jacob van Eeken.

In 1833 was het huis eigendom van de koopman Bernardus van Loon die aan de beroemde tuinarchitect Lucas Pieters Roodbaard opdracht had gegeven een tuin voor hem te ontwerpen en aan te leggen bij zijn huis Middelstein te Midlum.
Aangenomen wordt dat het ontwerp is gemaakt in 1831, maar aangezien die datering niet vast staat zou de opdracht ook in 1832 verstrekt kunnen zijn. Mogelijk heeft Van Loon de overeenkomst met Roodbaard onmiddellijk na de aankoop van het huis gesloten, vermoedelijk kort na of tijdens de invoering van het kadaster of misschien zelfs inderdaad in 1831. Bij de invoering van het kadaster waren namelijk niet alle gegevens up to date.
Op de website http://www.bonas.nl was omtrent de aanleg van het park enkele jaren geleden te lezen: “Uniek is het feit dat de tevredenheid van de opdrachtgever over Roodbaards aanleg in dit geval te bevestigen is. In het Fries Museum wordt een zilveren tabaksdoos bewaard met het opschrift 'De Heer H. (!) P. Roodbaard ontvangt dit eenvoudig cadeaux ten blijke mijner hoogachting, wegens het naar smaak en kunst door UEd. aangelegde mijner buitenplaats Middelstein onder Midlum'. Van het herenhuis is behalve een summiere beschrijving uit 1836 weinig bekend. Er is steeds aangenomen dat het ontwerp voor deze tuin uit 1831 dateerde. De recente ontdekking dat er in 1833 bomen voor het buiten werden geleverd sluit daarbij aan.”

De buitenplaats is vóór 1919 verdwenen, want in dat jaar werd de terp afgegraven waar Sibada stins en Middelstein hadden gestaan.

Bewoners tot 1832 Jacob van Eeken
vanaf 1832 B. van Loon
Huidige doeleinden Er is niets van de buitenplaats terug te vinden. De terp is afgegraven en het terrein is nu weiland.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: ”Kadastrale en prekadastrale atlas fan Fryslân”, div. auteurs
> website Bonas
Foto 1: “Midlum en Koningsbuurt, fotoboek over Midlum en de Koningsbuurt”, uitg. Ver. v. Dorpsbelang Midlum, 1999