Stins te Miedum bij Tzum

Ligging Deze stins stond in de buurschap Miedum ver ten noordwesten van Tzum, gemeente Franekeradeel, dichter bij Franeker dan bij het dorp.

Overzicht van states in en rond Tzum voor zover gelokaliseerd

Ontstaan De stins wordt rond 1420 vermeld.
Geschiedenis Te Miedum stond voorheen een klooster dat gewijd was aan Maria Magdalena. Door de zware overstroming van 1289 verarmde dit klooster echter zo sterk dat de zusters dreigden te verhongeren. Daarom werd deze orde door de bisschop van Utrecht onder voogdij van het klooster Lidlum gesteld. De kloosterlingen en goederen werden onder de kloosters van Lidlum en Baaijum verdeeld. Later werd Miedum een uithof voor de abten van Lidlum. Abt Tetardus Schellinganus was aanhanger van de partij van de Vetkopers en wilde zo dicht bij Franeker, de Schieringer stad bij uitstek, een beetje veiligheid. In 1381 begon hij daarom op Miedum een sterke stins te bouwen. Dat was Sikke Sjaerda of Sjaardema, leider van de Schieringers, een doorn in het oog. Een versterking van hun vijanden midden in hun gebied accepteerden ze niet. De abt wilde blijkbaar niet stoppen met de bouw, daarom trokken de Sjaerda’s met een groep vechtersbazen naar Miedum, sloegen een aantal monniken en bouwvakkers dood en namen de abt gevangen. Na die veldslag hadden de mannen de smaak te pakken en in één moeite door werden ook andere goederen van dit klooster verwoest en het klooster Lidlum werd in brand gestoken. De abt werd later bij verdrag weer vrijgelaten, zonder twijfel na de betaling van een flink losgeld.

Bewoners Klooster Lidlum
Huidige doeleinden Er is niets van de stins terug te vinden, het terrein is onbehuisd.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: Bovenstaande tekst is met toestemming van auteur P.N. Noomen overgenomen van de website www.hisgis.nl, tab "kaartlagen", keuze "stinzen fryslan". Die tekst is tevens gepubliceerd in:
"De Stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners", P.N. Noomen, Uitgeverij Verloren, Hilversum 2009
”Tegenwoordige Staat van Friesland” ca. 1785
Foto 1: Google Earth