De Molla State te Akmarijp

Ligging De Molla State stond te Akmarijp, gemeente De Friese Meren.
Ontstaan Deze stins ontstond in ....
Geschiedenis Ik ben op zoek naar informatie over deze stins. In 1664 wordt deze State aangegeven als "vernietigde edele state".
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!