Munckahuis te Weidum

Ligging Het Munckahuis stond te Weidum, gemeente Leeuwarden.
Ontstaan Deze stins kan voor 1199 al gesticht zijn.
Geschiedenis Munckahuis of monnikhuis zou een uithof geweest zijn van de abdij van Ludingakerke. Het vermoeden bestaat dat deze abdij samen met de hoofdelingen Hania in 1199 de kerk van Weidum hebben gesticht. Het uithof stond vlakbij deze kerk.
De machtspositie van de familie Hania en van de Ludingakerke in bezit zijn gekomen van de familie Dekema, volgens de kroniek van Andreas Cornelius.
In de 16e eeuw is Muuncka-statha inderdaad Dekema-bezit.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen:
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Noomen: Hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!