Naminga State te Tzum

Ligging Deze state en stins stonden in de buurschap Laakwerd onder Tzum, gemeente Franekeradeel.

Andere benaming Laecwerdera stinze
Ontstaan Stins en state worden reeds in 1406 vermeld.
Geschiedenis Laakwerd telde in 1406 twee rechtvoerende staten die beide bij een stins of "stenen huis" lagen. De ene was Ztalinggha statha deer dat stenen huus op steed ende heten is Op dae Haghe in Hem.
De andere rechtvoerende state te Laakwerd was Namingha statha by Laecwerdera stinze, deer Wyba op sit nu ter tyd. Behalve de stinsbewoner Wyba kennen we verder geen eigenaars en bewoners van of rechters vanwege dit goed. (Zie echter bij Kouum, 1413.) In 1511, 1640 en 1700 telde Laakwerd vijf sates. Er zijn geen aanknopingspunten voor localisatie van de staten en stinzen van 1406.
Bewoners Er zijn geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Er is niets van de stins terug te vinden.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: Bovenstaande tekst is met toestemming van auteur P.N. Noomen overgenomen van de website www.hisgis.nl, tab "kaartlagen", keuze "stinzen fryslan". Die tekst is tevens gepubliceerd in:
"De Stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners", P.N. Noomen, Uitgeverij Verloren, Hilversum 2009