Nieuw-Burmaniahuis in Leeuwarden

Ligging Deze twee huizen stonden binnen de stadsmuren van Leeuwarden.
Ontstaan Dit huis wordt vanaf 1541 genoemd.
Geschiedenis De familie Burmania woonde al vanaf 1300 naast de Oldehove in Leeuwarden. Van oorsprong bezaten ze het Burmaniahuis. In 1505 komen we Tyaerdt Bourmanya tegen onder de edellieden van Leeuwarderadeel en in 1541 laat hij zijn testament opstellen.
Daarin wordt naast het 'olde Bourmanya huys' ook het Nieuw Burmania-huis van Joost Burmania genoemd. Dit huis lag naast het Oldehoofster kerkhof.
In de middeleeuwen en vroeg-moderne tijd in Friesland woonden verwanten wel vaker dicht bij elkaar.
Volgens P.N. Noomen werd op de plek de 'Burmania-hof'(ik neem aan dat hij hier dit huis mee bedoelt) burgerhuizen gebouwd, die nog enige tijd verplicht waren om aan de familie Burmania grondpacht te betalen.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!