Nijefenne State te St. Jacobiparochie

Ligging Deze State stond in St. Jacobiparochie, gemeente Het Bildt.
Ontstaan Het huis werd na 1721 gebouwd.
Geschiedenis Nijefenne onder Sint Jacobiparochie was één van de weinige lenen in Friesland. In l502 werd Doecke Hemmema van Berlikum er mee beleend door Georg en Heinrich van Saksen.
Nadat de familie Hemmema in 1721 uitsterft, komt het leen aan de familie Du Tour. Zij zijn afstammelingen van een zus van de laatste Hemmema. Deze familie erft overigens niet alle bezittingen, want de Hemmema State te Berlikum komt niet in hun bezit. Daarom besluit de familie Du Tour een nieuwe State op Nijefenne te bouwen. Op dracht voor het bouwen van dit nieuwe huis wordt gegeven door David Constantijn Baron du Tour.

Een lang bestaan is het huis niet beschoren, want tijdens de Franse tijd worden delen van het leen verkocht en na de dood van de laatste bezitter, Marc Cornelis Baron du Tour van Bellinchave, in 1850, word het restant ook verkocht. De state is later afgebroken.

De State lag ten noorden van Berlikum en ten zuiden van de Blikvaart. Het terrein is nu een kavel bouwland tussen weide-percelen.
Bewoners 1721 familie Du Tour
David Constantijn Baron du Tour
- 1850 Marc Cornelis Baron du Tour van Bellinchave
Huidige doeleinden Van het huis is niets meer terug te vinden.
Opengesteld n.v.t.
Foto's Er is geen afbeelding van de Nijefenne State bekend.
Bronnen Tekst: Stinsen en States, adellijk wonen in Friesland, 1992