Nijehuis te Hijum

Ligging Deze State stond in Hijum, gemeente Leeuwarden.
Andere benaming Nijenhuis
Ontstaan Het is mij niet bekend wanneer deze State werd gebouwd.
Geschiedenis Van der Aa schrijft het volgende over deze State:
NIJEHUIS, of Nijenhuis, voormalige state, provincie Friesland, kwartier Oostergoo, grietenij Leeuwarderadeel, arrondissement, kanton en 2 uur ten noorden van Leeuwarden, 1/4 uur ten zuiden vanĀ Hijum; waartoe zij behoorde. Ter plaatse, waar zij gestaan heeft, ziet men thans eene groote boerderij.
Ik ben op zoek naar informatie over deze State.
Bewoners Mij zijn geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Er is niets meer terug te vinden van deze State.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen
A.J. van der Aa, Aaardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, 14 delen, 1837 - 1851