Nijehuis te Oldeboorn

Ligging Deze State stond in Oldeboorn, gemeente Heerenveen.
Andere benaming Nijenhuis
Ontstaan Het is mij niet bekend wanneer deze State werd gebouwd.
Geschiedenis Van der Aa schrijft het volgende over deze State:
NIJEHUIS of Nijenhuis, voormalige state, provincie Friesland, kwartier Zevenwouden, grietenij Utingeradeel, arrondissement, kanton en 2 1/2 uur ten noorden van Heerenveen, 1/4 uur ten westzuidwesten van Oldeboorn, waartoe zij behoorde.
Ter plaatse, waar deze voormalige state gestaan heeft, ziet men thans eene boerderij.

Ik ben op zoek naar informatie over deze State.
Bewoners Mij zijn geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Er is niets meer terug te vinden van deze State.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen
A.J. van der Aa, Aaardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, 14 delen, 1837 - 1851