Nijenhuis te Hidaard

Ligging Deze State stond in Hidaard, gemeente De Friese Meren.
Andere benaming Nijehuis
Ontstaan Het is mij niet bekend wanneer deze State werd gebouwd.
Geschiedenis Van der Aa schrijft het volgende over deze State:
NIJEHUIS of Nijenhuis, voormalige state, provincie Friesland, kwartier Westergoo, grietenij Hennaarderadeel, arrondissement en 2 uur ten noordwesten van Sneek, kanton en 2 uur ten oostnoordoosten van Bolsward, ten noordwesten van Hydaard, waartoe zij behoorde.

Ik ben op zoek naar informatie over deze State.
Bewoners Mij zijn geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Er is niets meer terug te vinden van deze State.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen
A.J. van der Aa, Aaardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, 14 delen, 1837 - 1851