State

Ligging Deze State stond in Sint Jacobiparochie, gemeente Waadhoeke.
Andere benaming
Ontstaan Het is mij niet bekend wanneer deze State werd gebouwd.
Geschiedenis NOORDZIGT, buiten, provincie Friesland, kwartier Westergoo, grietenij het Bildt, arrondissement en 3 1/2 uur ten noordwesten van Leeuwarden, kanton en 1 1/2 uur ten noordnoordwesten van Berlikum, niet ver van  St. Jacobi-Parochie, waartoe het behoort.

Ik ben op zoek naar informatie over deze State.
Bewoners Mij zijn geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Er is niets meer terug te vinden van deze State.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen
A.J. van der Aa, Aaardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, 14 delen, 1837 - 1851