Nyestinstera te Arum

Ligging Deze stins stond bij Arum, gemeente Súdwes-Fryslân.
Ontstaan Deze stins ontstond in 1520.
Andere benamingen Ny Stens, Stenstera, Beyma (waarschijnlijk), Sytzama (waarschijnlijk)
Geschiedenis Ik ben op zoek naar informatie over deze stins.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!