Obbema State te Dronrijp

Ligging Deze State stond bij Dronrijp, gemeente Waadhoeke.
Ontstaan Deze stins ontstond in ....
Andere benamingen Ubbema gued, het goed tho Hadtzen (Hatsum)
Geschiedenis Op de kaart van Schotanus uit 1718 zien we naast de Obbema een wier aangegeven. Op deze wier heeft mogelijk een stins gestaan.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!