Obbemahuis bij Dijken

Ligging Het Obbemahuis bij Dijken, gemeente De Friese Meren. De preciese locatie is niet bekend.
Ontstaan Het "Obbe huys in die Dycken" komt voor het eerst in 1491 voor.
Geschiedenis In 1491 weet Hartman Harincxma van Heeg het Obbemahuis te veroveren. Hij voerde zijn actie met negen soldaten uit, toen de eigenaar met zijn vrouw naar de kerk was. Zijn vrouw was een dochter van Epe Tiestes Hettinga en hij kwam zijn dochter en schoonzoon te hulp. Hartman was erg onvoorzichtig: hij gooide ter verdediging steen vanaf de muur naar beneden, maar hij werd "met een busse geschoeten in zyn hooft, dat hy terstont neder viel, ende bleeff doot".
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!